مطالعات در مورد فرآیند سرمایه گذاری خطر پذیر (VC) بخش هفتم

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
مطالعات در مورد فرآیند سرمایه گذاری خطر پذیر (VC) بخش هفتم - 5.0 out of 5 based on 1 vote

۴- فرآیند سرمایه گذاری

عموماً تحقیقات فرآیند سرمایه گذاری در مورد چگونگی توسعه سرمایه گذار و موسسان متمرکز است. مهم است که به وضوح بازیگران و روابط درگیر را به منظور درک روند سرمایه گذاری مشخص کنیم. بازیگران اصلی سرمایه گذاران، سرمایه داران و کارآفرینان هستند. سرمایه گذاران و سرمایه داران نماینده سهام سرمایه گذاری هستند،

در حالی که کارآفرینان نماینده تقاضا می باشند. سرمایه داران به عنوان واسطه گر (کارگزاران) بین سرمایه گذاران و بنگاه های کارآفرینی که نیاز به سرمایه رشد دارند فعالیت می کنند، یعنی آنها به عنوان تأمین کننده سرمایه (مالی و غیر مالی) به کارآفرینان و سرمایه گذاران عمل می کنند. روابط هم به صورت قراردادی و هم متقابل است و بر اعتماد قابل توجهی بنا شده است. اگر یكی از این بازیگران این اعتماد را از دست بدهد، روابط به شدت آسیب می بینند. برای جلوگیری از هرگونه درگیری احتمالی، روابط با سرمایه گذاران تقریباً به همان اندازه روابط با شرکتهای کارآفرین مهم است.

شکل 11
جریان سرمایه گذاری

 

شکل 11 شامل بازیگران اصلی می باشد. در این روابط چندین نوع تعامل وجود دارد. یکی رابطه بین سرمایه گذاران و سرمایه داران می باشد. سرمایه گذاران به دنبال ایجاد رابطه با سرمایه داران هستند، زیرا آنها معتقدند كه سرمایه داران در ارزیابی و توسعه ایده های كارآفرینی مؤثرتر هستند. ارتباط بین سرمایه گذاران و سرمایه داران تعاملی می باشد، به طوریکه سرمایه گذار بیشترین تأثیر را در مرحله اولیه فرآیند تشکیل صندوق دارد. در حالی که طبق توافقات انجام شده شركت سرمايه گذاري نسبتاً آزاد است كه هر کاری مناسب است را انجام دهد، مگر اينكه اختلاف شديدي به وجود آید.

رابطه مهم دیگر البته بین سرمایه گذار و کارآفرین است. سرمایه گذار به دنبال ارتباطی با کارآفرینی است که ایده تجاری فوق العاده ای دارد و همچنین آماده است تا مالکیت و مدیریت را با سرمایه دار به اشتراک بگذارد. از طرف دیگر، کارآفرین برای دستیابی به سرمایه های مالی، شبکه های مختلف، مخاطبین تجاری و مشتریان، می خواهد با سرمایه داران رابطه برقرار کند، در حالی که همگی سعی در حفظ حداکثر کنترل بر شرکت خود را دارند. موضوع مالکیت و مدیریت بین سرمایه داران و کارآفرینان غالباً سدی است که ممکن است باعث ایجاد مشکلات در روابط دو طرف شود.


 ۴-۱ خلاصه عملکرد

برای درک مسائل مرتبط با فرآیند سرمایه گذاری ، مهم است که به روشنی توصیف کنید که چگونه این روند کار می کند. Bygrave و Timmons (1992) این فرایند را شامل چهار مرحله مختلف توصیف کردند: 1) تصمیم سرمایه گذاری ، 2) معامله کردن ، 3) مدیریت و افزایش ارزش سهام و 4) خروج. نویسندگان دیگر ، مانند Tyebjee و Bruno (1984) ، پنج فعالیت اصلی انجام شده توسط سرمایه داران را تشریح كردند: 1) منشأ معاملات ، 2) غربالگری و مرتب سازی معامله ، 3) ارزیابی معامله ، 4) ساختار معامله و 5) فعالیت های پس از سرمایه گذاری. شکل 12 مراحل اولیه روند سرمایه گذاری را نشان می دهد و ادغام مطالعات و اسناد قبلی را نشان می دهد.

شکل12

فرآیند سرمایه گذاری

                                         

همانطور که در مدل نشان داده شده است (شکل 12) ، هر یک از پنج مرحله در فرآیند دارای حلقه های بازخورد به قسمت های قبلی فرآیندها است. هر حلقه بازخورد یک تجربه یادگیری بالقوه را نشان می دهد ، که می تواند در فرآیندهای آینده مورد استفاده و پیاده سازی قرار گیرد. به عنوان نمونه ، منطقی نیست که کالایی را بدون ارزیابی اولیه تقاضای آینده به بازار عرضه کنیم. توجه به این نکته ضروری است که مراحل فردی در این روند همیشه به ترتیب منطقی و پی در پی توسعه نمی یابند. فرایند سرمایه گذاری براساس ماهیت پویا است و هر یک از مراحل به دیگران متصل شده و طیف گسترده ای از ذینفعان را درگیر می کند (گومپرز و لرنر ، 2002).

خواندن 5242 دفعه